Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
DAFALGAN PEDIATRIE 30MG/ML 90 ML
UPSA SAS
90 ml siroop
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1571314.jpg
DAFALGAN PEDIATRIE 30MG/ML 90 ML
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1571314.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/1571314.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

3.27 €

3.00 € Reserveer
CNK code: 1571314
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Heldere oplossing, geelbruin van kleur, licht stroperig, met smaak en geur van karamel-vanille.
Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
  • NIET langdurig gebruiken zonder medisch advies
  • Als dusdanig innemen of gemengd met drank of voedsel (mag warm zijn)
  • Schudden voor gebruik
  • Bevat saccharose (sucrose), niet gebruiken bij zeldzame erfelijke aandoening zoals fructose intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrose-isomaltose insufficiëntie!
  • Bevat suiker, opgelet bij diabetes!
Specifieke vragen?
Werkzame bestanddelen
Meer info over

Gebruik

De aanbevolen dosering bedraagt:

De gebruikelijke dosering bij kinderen bedraagt 10 tot 15 mg/kg, om de 6 uur (ofwel 40 tot 60
mg/kg/24 uur); in geval van geelzucht zal deze posologie tot de helft herleid worden.
De niet te overschrijden maximale dosis bedraagt 60 mg/kg/24 uur. Raadpleeg uw arts in de volgende
situaties:
• ernstige leveraandoeningen,
• syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht),
• chronische ondervoeding,
• dehydratatie.


De te gebruiken dosering moet aangepast worden aan het gewicht en de toestand van de patiënt.
Het doseringssysteem is trapsgewijs gebaseerd op het lichaamsgewicht van het kind in kg en voorziet
per inname een dosis van 15 mg paracetamol per kg lichaamsgewicht van het kind.


Vul het doseringssysteem op basis van het lichaamsgewicht van het kind zodat het vloeistofniveau
ermee overeenkomt.
- Kinderen van 4 tot 16 kg: vul het doseringssysteem tot de dosering bereikt wordt die overeenstemt
met het lichaamsgewicht van het kind of tot de dosering die er het nauwst bij aansluit.
- Kinderen van 16 tot 32 kg: vul het doseringssysteem één keer totdat de maximumdosis bereikt wordt,
en vul daarna het doseringssysteem een tweede keer totdat het lichaamsgewicht van het kind bereikt wordt.


De inname kan indien nodig herhaald worden tot maximum 4 innames per dag.


Tussen twee innames een interval van minstens 4 uur in acht nemen.

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.

Fles 90 ml: na openen van de fles nog 3 maanden houdbaar.
Bewaren beneden 25 °C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de
juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu
terecht.

In beeld

Algemeen

DAFALGAN PEDIATRIE wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Bijwerking

  • Allergie voor paracetamol. Dit uit zich in huiduitslag of urticaria (netelroos). Wanneer u deze symptomen bij uw kind opmerkt, contacteert u best een arts. Verwittig ook uw apotheker wanneer uw kind allergisch is voor dit geneesmiddel.

Onze beste tips

Koorts

Koorst is in principe niet schadelijk. Het neemt meestal af wanneer men voldoende rust.
Omdat koorts zeer onaanganaam is, kun je eventueel een koortswerend middel innemen. De voorkeur gaat uit naar een geneesmiddel op basis van paracetamol. Deze stof heeft het minste neveneffecten ten opzichte van andere koortswerende middelen.

Wanneer kinderen last hebben van hoge koorts, kun je ze afkoelen in een lauw bad.
Het is zeer belangrijk dat je je kind voldoende laat drinken. Doordat ze zweten, verliezen ze meer water.
Soms kan hoge koorts bij kinderen leiden tot convulsies. Dit zijn oncontroleerbare samentrekkingen van de spieren. Indien mogelijk koel je het kind best af in een lauw bad (let op niet te koud).
In dit geval contacteer je ook best een dokter.

In sommige gevallen is het noodzakelijk een arts te raadplegen. 

Samenstelling

De werkzame stof is paracetamol.

De andere stoffen in dit middel zijn: macrogol 6000, vloeibare suiker, natriumsacharine, kaliumsorbaat, karamel-vanillearoma, anhydrisch citroenzuur en gezuiverd water.