Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
NORLEVO 1,5 MG 1 TABL
PERRIGO
1 tablet
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/2263291.jpg
NORLEVO 1,5 MG 1 TABL
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/2263291.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/2263291.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

9.85 € Reserveer
CNK code: 2263291
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Witte, ronde, biconvexe tablet met aan één kant de code NL 1.5
Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
 • Beschermt niet tegen SOA's zoals Aids, syfilis...
 • Kan een zwangerschap niet onderbreken
 • Werking kan falen als u ook sint-janskruid inneemt
 • Gebruik tot aan de volgende maandstonden plaatselijke contraceptie (condoom, spermicide, pessarium)
 • Bij braken binnen 3 u na inname nieuwe dosis innemen
 • Zo snel mogelijk innemen na onbeschermd seksueel contact of bij falen van het gebruikte anticonceptiemiddel
 • Mag alleen occasioneel gebruikt worden
 • Minder werkzaam bij vrouwen boven 75 kg, niet werkzaam bij vrouwen boven 80 kg
 • Bij voorkeur innemen binnen 12 u, maximum binnen 72 u (3 dagen)
 • Bevat lactose, opletten als u lactose-intolerantie heeft!
Specifieke vragen?
Werkzame bestanddelen
Meer info over

Gebruik

Hoe gebruiken ?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in de bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

De tablet niet kauwen, maar in zijn geheel doorslikken met water.

Neem de tablet zo snel mogelijk in, bij voorkeur binnen 12 uur en niet meer dan 72 uur nadat u onbeschermde geslachtsgemeenschap heeft gehad. Hoe sneller u de tablet na onbeschermde geslachtsgemeenschap inneemt, hoe beter het middel werkt.

Als u een van de geneesmiddelen gebruikt die de juiste werking van dit middel kunnen verhinderen of als u die heeft gebruikt in de afgelopen 4 weken, dan kan het zijn dat dit middel minder goed werkt bij u. Uw arts kan u dan een ander soort (niet-hormonale) noodanticonceptie voorschrijven, namelijk een koperspiraaltje. Als dit geen optie voor u is of als u niet meteen naar uw arts kunt gaan, dan kunt u een dubbele dosis van dit middel (2 tabletten) innemen.

Als u binnen drie uur na de inname van de tablet heeft overgegeven, moet u direct weer een tablet innemen.

Als u al een regelmatige anticonceptiemethode gebruikt zoals de anticonceptiepil, kunt u deze op uw vaste tijden blijven innemen. Als u een regelmatige hormonale contraceptie zoals de anticonceptiepil voortzet en u krijgt geen bloeding tijdens de pilvrije periode, moet u naar uw arts gaan om na te gaan of u niet zwanger bent.

Als u na gebruik van dit middel opnieuw onbeschermde geslachtsgemeenschap heeft, heeft de tablet geen anticoncentieve werking en bestaat er opnieuw een risico op zwangerschap.

Teveel ingenomen?

Er werden geen ernstige schadelijke effecten waargenomen met dit geneesmiddel bij inname van meerdere doses. Maar u zou misselijk kunnen worden, u zou kunnen braken of een vaginale bloeding kunnen krijgen. U moet contact opnemen met uw arts of apotheker voor advies.

Wanneer u teveel van dit middel heeft gebruikt of ingenomen, neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).

Vraag uw arts en/of apotheker altijd om advies!

Opgelet met

Aandoeningen

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit middel.
 • Neem dit geneesmiddel niet voor de eerste menstruatie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn:

 • Als u zwanger bent of denkt dat u al zwanger bent. Als u al zwanger bent kan dit geneesmiddel de zwangerschap niet afbreken.
 • Als u een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft gehad.
 • Als u een infectie van de eileiders heeft gehad (salpingitis).
 • In geval van persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van een bekende risicofactor voor trombose (bloedstolling).
 • Als u een ernstige spijsverteringsziekte heeft die de absorptie van voedsel en geneesmiddelen verstoort.
 • Als u ernstige leverproblemen of een ernstige aandoening van de dunne darm heeft zoals de ziekte van Crohn.

Noodanticonceptie mag alleen occasioneel worden gebruikt en mag een regelmatige contraceptieve methode niet vervangen:

 • omdat ze een zwangerschap niet altijd voorkomt;
 • omwille van het risico op hormonale overdosering, dat stoornissen van uw menstruele cyclus zou kunnen veroorzaken.

Zwangerschap

Dit geneesmiddel beëindigt een lopende zwangerschap niet. U mag dit geneesmiddel niet innemen als u zwanger bent.

Borstvoeding

Omdat de werkzame stof in moedermelk wordt uitgescheiden, wordt aanbevolen borstvoeding te geven onmiddellijk voor inname van dit geneesmiddel en geen borstvoeding te geven gedurende minstens 8 uur na toediening van dit geneesmiddel.

Autorijden

Dit geneesmiddel kan soms vermoeidheid en duizeligheid veroorzaken. Rij niet of gebruik geen machines als u die symptomen vertoont.

Alles eten

Dit geneesmiddel bevat lactose. Let op bij een lactose-intolerantie.

Interacties

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst nog andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 

Sommige geneesmiddelen kunnen ervoor zorgen dat dit middel minder goed werkt, namelijk:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie
 • geneesmiddelen tegen tuberculose
 • hiv middelen
 • een geneesmiddel voor het behandelen van schimmelinfecties
 • kruidenmiddelen met sint-janskruid

Als u nu of in de afgelopen 4 weken één van bovenstaande geneesmiddelen heeft gebruikt, raadpleeg dan uw arts. Een arts kan u een ander noodanticonceptiemiddel voorschrijven, zoals een koperspiraaltje (Cu-IUD), dat door een arts moet worden geplaatst. Als een spiraaltje voor u geen optie is of als u niet onmiddellijk naar uw arts kunt gaan, neem dan twee keer zoveel van dit middel in. 

 

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De blisterverpakking in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zichtbare tekenen van bederf merkt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Algemeen

Dit product bevat levonorgestrel en is een vrouwelijk progestageenhormoon. Levonorgestrel voorkomt een eisprong en voorkomt dat sperma een eicel bevrucht die al is vrijgekomen.

U kan dit geneesmiddel gebruiken om een zwangerschap te voorkomen na onbeschermde betrekkingen of bij wanneer uw gebruikelijke anticonceptiemethode heeft gefaald.

Dit geneesmiddel kan alleen voorkomen dat u zwanger raakt als u het binnen 72 uur na onbeschermde geslachtsgemeenschap inneemt. Het middel werkt niet als u al zwanger bent. Als u na het gebruik van dit middel onbeschermde geslachtsgemeenschap heeft, heeft het geen anticonceptieve werking en bestaat er opnieuw een risico op zwangerschap.

Bijwerking

Soms

 • Misselijkheid, buikpijn, zelden met braken. Slechts één kwart van de vrouwen heeft hier last van. Het verdwijnt meestal weer binnen twee dagen. Wanneer je hier teveel last van ondervindt, kan je eventueel een middel tegen misselijkheid gebruiken. Vraag hiervoor raad aan je arts of apotheker. Als je binnen drie uur na inname van de morning-afterpil moet braken, moet je ervan uitgaan dat de pil is uitgebraakt. Neem dan zo snel mogelijk een volledige dosis in. 's Avonds of 's nachts kunt u een nieuwe verpakking halen in de apotheek van wacht.
 • Vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid. Ongeveer één op de vijf vrouwen heeft hier last van. De verschijnselen verdwijnen weer binnen twee dagen na de (laatste) tablet.
 • Gevoelige borsten. Dit kan gedurende de rest van de cyclus aanhouden en verdwijnt dan weer.
 • Onregelmatig bloedverlies, doorbraakbloedingen. Dit komt bij één op de zes of zeven vrouwen voor en kan voortduren tot de volgende cyclus. Ook kan de menstruatie op een ander moment komen. Blijft de menstruatie langer dan vijf dagen uit na de verwachte menstruatiedatum of is deze veel lichter dan normaal, dan kunt u het best een zwangerschapstest doen. Wanneer de test negatief is, maar de menstruatie blijft nog een week uit, doe dan nog een zwangerschapstest.

Onze beste tips

NORLEVO 1,5 MG 1 TABL

www.noodpil.info

www.sexualiteit.be

Anticonceptiepil vergeten innemen

Pil vergeten?

Zoja, één pil vergeten: neem deze pil alsnog in, verder hoef je geen aanvullende maatregelen te treffen.

Zoja, twee of meer pillen:

 • Tijdens week 1: de laatste vergeten pil alsnog innemen en maak je strip af. Bij gemeenschap in de vorige 5 dagen kun je de morning after pil gebruiken. (eventueel de morning after spiraal) Zorg ervoor dat je aanvullende anticonceptie (condoom) gebruikt tot de pil weer 7 dagen genomen is.
 • Tijdens week 2:
 1. Ben je twee of drie pillen vergeten? Neem de laatste vergeten pil alsnog in en maak je strip af.
 2. Ben je vier of meer pillen vergeten? Neem de laatste vergeten pil alsnog in en maak je strip af. Gebruik aanvullende anticonceptie tot de pil weer 7 dagen genomen is. Bij gemeenschap in de vorige 5 dagen kun je de morning after pil gebruiken.
 • Tijdens week 3: neem de laatst vergeten pil alsnog in en maak je strip af. Ga door met volgende strip zonder pauze of neem een pauze van 7 dagen te beginnen bij de eerst vergeten pil.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is levonorgestrel.

De andere stoffen zijn:
lactose monohydraat
maïszetmeel
povidon
watervrij colloïdaal siliciumdioxide
magnesiumstearaat