Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
SIROXYL VOLW 300 ML DRINKBARE OPLOSSING ZONDER SUIKER
MELISANA
300 ml siroop, ook geschikt voor mensen met suikerziekte
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000166/1729607.jpg
SIROXYL VOLW 300 ML DRINKBARE OPLOSSING ZONDER SUIKER
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000166/1729607.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/1000166/1729607.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

10.00 € Reserveer
CNK code: 1729607
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
  • Bevochtigen van de lucht kan verbetering geven
  • Drink veel water om de slijmen los te maken
  • Als de hoest langer dan 7 dagen aanhoudt of bij koorts, raadpleeg uw arts
Specifieke vragen?
Werkzame bestanddelen
Meer info over

Gebruik

Gebruik Siroxyl altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Alleen geschikt voor volwassenen (vanaf 15 jaar).
2 soeplepels (= 30 ml) 2 maal per dag, d.i. 3 g carbocisteïne per dag, niet te overschrijden.

De behandeling moet gemiddeld een tweetal weken worden genomen. Voor sommige chronische aandoeningen is een behandeling gedurende 3 tot 4 weken vereist.

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C en ter bescherming tegen licht.

Gebruik Siroxyl niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Samenstelling

De werkzame stof in Siroxyl is: carbocisteïne.

De andere stoffen in Siroxyl zijn:
methylparahydroxybenzoaat
natriumsacharine
hydroxyethylcellulose
samengesteld aroma 21P087
natriumhydroxide
gezuiverd water