Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
NICORETTE INVISI 25 MG 14 PLEISTERS
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER OTC
14 16-uurs huidpleisters om te stoppen met roken
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000166/3091618.jpg
NICORETTE INVISI 25 MG 14 PLEISTERS
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000166/3091618.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/1000166/3091618.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

42.25 € Reserveer
CNK code: 3091618
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren!
 • Kies voor het aanbrengen elke dag een andere plek
 • Steeds aanbrengen op een schone, droge en onbehaarde plaats
Specifieke vragen?
Werkzame bestanddelen
Meer info over

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Monotherapie

Hoe moet u Nicorette Invisi Patch gebruiken?

Nicorette Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. De plaats waar de pleister wordt aangebracht moet elke dag worden afgewisseld. Breng de pleister nooit twee opeenvolgende dagen op dezelfde plaats aan.
1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen.
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een heup, bovenarm of borst.
3. Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de pleister aan te raken.
4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie.
5. Druk de pleister met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid.
6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na verwijderen moet de pleister in twee gevouwen worden met de klevende zijde naar de binnenkant, en terug in het geopende zakje of in aluminiumfolie verpakt worden. De gebruikte pleister moet dan zorgvuldig verwijderd worden, buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Een gebruikte pleister mag nooit worden doorgespoeld in het toilet.

Hoeveel pleisters mag u gebruiken en hoe lang?

Gebruik iedere dag een nieuwe pleister: 's morgens bij het ontwaken aanbrengen en ’s avonds voor het slapen weer verwijderen. Dit moet u zo tenminste 3 maanden lang volhouden.

Welk type pleister gebruikt u best?

Zware rokers (u rookt 15 sigaretten of meer per dag): Begin de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet u geleidelijk afbouwen. Dat kan u doen door over te schakelen naar steeds lichtere types: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 weken.

Lichte rokers (u rookt minder dan 15 sigaretten per dag): Start de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken. Schakel vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 4 weken.

Combinatietherapie

Zware rokers, rokers die last hebben van een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken, of rokers bij wie een behandeling met één enkele vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor een snelle verlichting van de hunkering. Dit kan één van de volgende vormen zijn : Nicorette kauwgom of zuigtabletten van 2 mg, Nicorette Inhaler van 10 mg of 15 mg, of Nicorette 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik. Volg dezelfde doseringsaanbevelingen als bij monotherapie voor de pleister en voor de oromucosale vorm. Voor de dosering van de oromucosale vorm van Nicorette (2 mg kauwgom, 2 mg zuigtablet, 10 mg of 15 mg Inhaler, 1 mg/spray spray voor oromucosaal gebruik), raadpleeg de respectievelijke bijsluiter. Gebruik voor de combinatietherapie met een Nicorette Invisi Patch slechts één andere vorm van Nicorette per 24 uur.

Opgelet met

Let op! buiten het bereik van kinderen bewaren.

Pleisters om te stoppen met roken op basis van nicotine NIET gebruiken bij : zwangerschap, huidaandoeningen zoals eczeem en psoriasis (als het niet op de bovenarm is kunnen wel pleisters gebruikt worden). Bij eczeem en psoriasis kunnen wel kauwgommen of zuigtabletten gebruikt worden.  Voor personen met hartproblemen of hoge bloeddruk, met leverproblemen, met hyperthyreoïdie, met een maagzweer of diabetes type 1 is dokterscontrole vereist vóór het gebruik de pleisters.

Als je bepaalde geneesmiddelen gebruikt zoals heparines (bloedstolling), theophylline (bij luchtwegaandoeningen), anti-aritmica en geneesmiddelen tegen angor, bepaalde tricyclische antidepressiva en neuroleptica, insuline (diabetes type 1) of medicatie tegen maagzweren is het raadzaam om je door een arts te laten opvolgen. De hoeveelheid insuline bijv. kan aangepast moeten worden.

Bewaren

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Nicorette Invisi Patch niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Zorg voor een veilige verwijdering van de pleister na gebruik, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Stoppen met roken


Algemeen

Dit geneesmiddel bevat nicotine.

Nicotine behoort tot de groep van middelen bij tabaksverslaving.

Nicotine helpt mensen om te stoppen met roken. Het is de nicotine in sigaretten die het lichaam verslaafd kan maken aan sigaretten. Dit middel helpt u bij het stoppen met roken doordat het u een deel van de nicotine geeft die u anders via sigaretten binnenkrijgt. Deze nicotine verlicht een aantal van de onplezierige verschijnselen die kunnen optreden bij mensen die proberen te stoppen met roken, zoals een ziek gevoel of prikkelbaarheid. De nicotine kan ook het verlangen naar een sigareet verlichten en u helpen de drang om een sigaret te pakken te weerstaan.

De nicotine in dit middel heeft niet dezelfde gezondheidsnadelen die tabak heeft. Dat komt omdat ze niet de teer, koolmonoxide en andere giftige stoffen bevat die in tabaksrook zitten.

Om de kans op stoppen met roken te vergroten, is het goed dat u ook begeleiding en ondersteuning krijgt.

Bijwerking

De belangrijkste nevenwerkingen zijn jeuk of plaatselijke irritatie, slapeloosheid (in dit geval best de pleister 's nachts verwijderen), nervositeit, maaglast, keelpijn, spierpijn en hoest.

Onze beste tips

Stoppen met roken

Stoppen met roken is moeilijk. Daarom is het heel belangrijk dat je dit goed voorbereidt. Bedenk op voorhand wat voor jezelf de voordelen zijn van stoppen.
Denk ook eens na over wat je moeilijk vindt aan stoppen. Zo heb je van tevoren de moeilijke situaties (bijvoorbeeld op café) reeds doordacht. Je komt dan minder snel voor verrassingen te staan tijdens het stoppen.

 • Vermijd stress. In zulke situaties, greep je vóór het stoppen met roken waarschijnlijk automatisch naar je sigaret.
 • Vermijd alcohol. Alcohol en roken gaan bij een roker vaak samen. Het drinken van alcohol is dan met het roken verbonden geraakt en kan het verlangen naar roken oproepen.
 • Zorg dat er geen sigaretten, aanstekers of asbakken meer in huis zijn als je stopt met roken. Anders maak je het jezelf onnodig moeilijk.
 • Vermijd ruimtes waar gerookt wordt.
 • Leg je stopdatum vast. Geef deze ook door aan je vrienden en familie. Zij kunnen je dan helpen. Ze weten dat je last hebt van het stoppen en hebben er begrip voor als je wat sneller geïrriteerd bent.
 • Stop in één keer. Je hebt dan meer kans op succes. Als je een beetje blijft roken, blijft je lichaam gewend aan de nicotine. Je krijgt snel weer zin in een sigaret.
 • Light sigaretten zijn ook geen alternatief, want ook in deze zit er uiteraard tabac.

Als je nog maar net gestopt bent, zul je vaak nog zin krijgen om te roken. Zulke momenten duren meestal niet langer dan enkele minuten. Je kunt het vergelijken met een golf: hij komt op, bereikt zijn hoogtepunt en ebt weg. Na verloop van tijd worden de periodes tussen de momenten waarop je zin hebt om te roken steeds groter. De zin in roken neemt dus af. Het komt erop aan die momenten goed door te komen en dit lukt het best door met trucs de aandacht af te leiden.

 • Doe iets anders als je trek krijgt in een sigaret. Bel iemand op, maak een wandeling, onderneem iets. Eet een stuk fruit, drink een glas water, zucht een paar maal diep en houd even de adem in, voordat je weer langzaam uitblaast, alsof je inhaleert.
 • Concentreer je op een taak die je volledige aandacht vereist.
 • Denk vooral niet: "Eentje maakt niet uit" of "Ik heb er wel één verdiend." Probeer die negatieve gedachten te vermijden en stel positieve gedachten in de plaats: "Ik heb het roken niet nodig om in een betere stemming te komen" of " Ik rook nu al zoveel dagen/ weken niet, dat wil ik volhouden."
 • Beloon jezelf! Een beloning geeft iets extra positiefs aan het niet-roken. Geef jezelf ook regelmatig een compliment. Je hebt alle reden om heel trots op jezelf te zijn.
 • Blijf alert. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
 • Leef van dag tot dag. Zeg tegen jezelf: "Vandaag rook ik niet!" Maak je nog geen zorgen over morgen.
 • De Tabak Stop Lijn is een gratis telefoonnummer voor informatie en advies over stoppen met roken: 0800 111 00. Surf ook eens naar www.tabakstop.be.

Folder

Stoppen met roken

Stoppen met roken, het kan!

inleiding - in welke fase zit jij? - ervaringen van anderen kunnen jou helpen - interessante links

 

Ik stop met roken, nicotinevervangingsproducten

hoe werkt het - hoe gebruiken - mogelijke bijwerkingen - wat met andere geneesmiddelen - tips

 

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is nicotine. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine per cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm².

De andere stoffen in dit middel zijn:
middenlange keten triglyceriden
basisch gebutyleerd methacrylaat copolymeer
polyethyleentereftalaat-folie (PET)
copolymeer van acrylaten
kaliumhydroxide (E525)
natriumcroscarmellose (E468)
aluminium acetylacetonaat en polyethyleentereftalaat-folie (PET)
gesiliconiseerd en aan een zijde bekleed met aluminium
drukinkt