Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN EUCALYPTUS 180 ML SIROOP
QUALIPHAR
180 ml siroop, ook geschikt voor mensen met suikerziekte
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000166/3216736.jpg
TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN EUCALYPTUS 180 ML SIROOP
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000166/3216736.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/1000166/3216736.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

9.37 € Reserveer
CNK code: 3216736
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
 • Als de hoest langer dan 7 dagen aanhoudt of bij koorts, raadpleeg uw arts
 • Alcohol vermijden (verhoogt slaperigheid uitgelokt door dit middel)
 • Niet geven aan kinderen onder 6 jaar!
Specifieke vragen?
Meer info over

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De verpakking bevat een maatbekertje dat tot 30 ml kan afmeten.

De fles wordt afgesloten door een kindveilige sluiting die als volgt moet geopend worden: duw de dop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait

Toularynx Dextromethorphan Eucalyptussmaak mag door suikerzieken ingenomen worden. De behandeling met Toularynx Dextromethorphan Eucalyptussmaak is er op gericht de symptomen te onderdrukken; het gebruik moet dus beperkt blijven tot een zo laag mogelijke dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen: 10 ml, 4 tot 6 maal per dag (de maximale hoeveelheid per dag is 80 ml).

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Kinderen vanaf 12 jaar: 10 ml, 4 tot 6 maal per dag (de maximale hoeveelheid per dag is 80 ml).
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 5 ml, 4 tot 6 maal per dag of 10 ml, 2 tot 3 maal per dag (de maximale hoeveelheid per dag is 40 ml).
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.

Bij bejaarden en bij personen met lever- of nierfunctiestoornissen dient de dosis gehalveerd te worden.

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Algemeen

Dit geneesmiddel bevat dextromethorfan.

Dextromethorfan is één van de meest gebruikte hoestremmende middelen. Het heeft een sterk hoestprikkeldempend effect.  Het werkt centraal (in de hersenen), het vermindert de prikkelbaarheid van het hoestcentrum en onderdrukt het ademhalingscentrum. Het bestrijdt niet de onderliggende oorzaak van de hoest. 

Uw apotheker/arts kan u dit geneesmiddel aanbevelen/voorschrijven voor de behandeling van droge hoest.

De algemene aanbevolen dosering voor dextromethorfan: (elk merk heeft zijn specifiele aanbevelingen)
volwassenen 10 tot 20mg elke 3 à 4 uur
kinderen van 6 tot 12 jaar 5 tot 10mg zes maal per dag of 15mg drie maal per dag
kinderen jonger dan 6 jaar beperkt gebruik, enkel op doktersadvies

Als de hoest na 3 tot 5 dagen niet beter is of erger wordt, contacteer dan uw arts. Bij koorts onmiddellijk uw arts contacteren.

Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden voor aanhoudende of chronische hoest zoals die optreedt bij roken of astma of bepaalde longaandoeningen (emfyseem), of indien de hoest vergezeld is van overmatige slijmen, tenzij op aanraden van een arts. Dit middel vermindert de neiging tot hoesten. Hierdoor raak je moeilijker opgehoopt slijm in de longen kwijt. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen overleg dan altijd eerst met uw arts of apotheker of dit middel voor u geschikt is.

Dextromethorfan kan duizeligheid en sufheid veroorzaken. Wees dus voorzichtig met het besturen van voertuigen of machines.

Bijwerking

Zelden
Wanneer je dit geneesmiddel gebruikt, kan het zijn dat je last krijgt van slaperigheid, hoofdpijn en duizeligheid. Ook maagdarmklachten kunnen optreden. Dit uit zich voornamelijk in misselijkheid. Door dit geneesmiddel met wat voedsel in te nemen, kan je deze bijwerking voorkomen.

Zeer zelden
In zeer zeldzame gevallen kan je last hebben van overgevoeligheid voor dit geneesmiddel. Dit kan je merken aan huiduitslag.

Bovendien kan dit middel een te sterke reactie geven. Dit uit zich in braken, verstoppingen, verstrooidheid, duizeligheid, opwinding, angst en hallucinaties. In dit geval gebruik je dit geneesmiddel best niet meer.

Wanneer je astma hebt, andere langdurige benauwdheidsklachten of wanneer je rookt, kan dit geneesmiddel de neiging tot hoesten onderdrukken. Hierdoor stapelt het slijm ter hoogte van je longen op en raak je het moeilijker kwijt. In deze situatie gebruik je het beter niet.

Als je teveel last hebt van één van bovenvermelde nevenwerkingen of je ervaart een bijwerking waarover je je zorgen maakt, aarzel dan niet je arts te contacteren.

Voorzorgen!

Zwangerschap
Je mag dit geneesmiddel in de normale dosering gebruiken tijdens de zwangerschap. Je doet dit beter niet vlak voor de bevalling, want dit kan een bemoeilijkte ademhaling veroorzaken bij de pasgeboren baby.

Borstvoeding
Je mag dit geneesmiddel niet gebruiken wanneer je borstvoeding geeft. In dit geval overleg je best met je arts voor een veiliger alternatief. Stoppen van de borstvoeding is een andere optie.

Alcohol
Het wordt aangeraden om het gebruik van alcohol te vermijden. Want dit kan leiden tot meer slaperigheid.

Autorijden
Wanneer je dit geneesmiddel neemt, kan het zijn dat je je duizelig en suf voelt. In deze situatie rijd je best niet met de wagen.

Wisselwerkingen
MAO-inhibitoren zoals moclobemide, fenelzine, selegeline en tranylcipromine mag je niet in combinatie met dit product innemen. Want dit kan leiden tot ernstige bijwerkingen. Ook SSRI's zoals fluoxetine en paroxetine geven in combinatie met dextromethorphan ernstige neveneffecten. Wanneer je deze geneesmiddelen neemt, raadpleeg je best je arts. Je zal dan een veilig alternatief van dit product moeten innemen.


Onze beste tips

Dextromethorfan

Wat kan je er zelf aan doen:

 • Zorg voor een goede conditie: zo ben je minder vatbaar voor besmetting door bacteriën of virussen.
 • Zorg voor schone lucht in uw woon- en werkomgeving en vermijd slecht geventileerde of rokerige ruimtes. Een rookvrije omgeving is een noodzaak.
 • Zorg voor voldoende luchtvochtigheid.
 • Als je regelmatig last hebt van rokershoest, probeer dan te stoppen met roken. Als je stopt met roken, moet je er rekening mee houden dat de hoest in het begin erger kan worden en daarna pas vermindert.
 • Hoest kan veroorzaakt worden door een allergie: probeer in dat geval het contact met de stoffen waar je allergisch voor bent (=allergeen), te voorkomen.
 • Drink voldoende water, vooral warme dranken, om de hoest te verzachten. Drink, zeker bij griep of verkoudheid, 2 liter meer dan normaal.
 • Om het ophoesten van slijm te vergemakkelijken, kan je stomen met heet water (met bijvoorbeeld kamille) of een hete douche nemen.
 • Als je door de hoest last van keelpijn krijgt, kan je iets gebruiken om de keel te smeren. Je kan bijvoorbeeld een lepel honing in uw mond laten smelten of een snoepje of dropje opzuigen.
 • In het geval van een infectie ga je best extra hygiënisch te werk: grondig reinigen van handen, papieren zakdoekjes, speelgoed van kinderen...

 

Samenstelling

De werkzame stof in Toularynx Dextromethorphan Eucalyptussmaak is: dextromethorfan hydrobromide 1,5 mg/ml.

De andere stoffen in Toularynx Dextromethorphan Eucalyptussmaak zijn:
sucralose
sorbitol oplossing
methylparahydroxybenzoaat
propylparahydroxybenzoaat
propyleenglycol
patentblauw (E131)
chinolinegeel (E104)
eucalyptol
citroenzuur monohydraat
gezuiverd water