Medicatiebewaking

Een belangrijke taak van je apotheek is medicatiebewaking.
Veel mensen gebruiken verschillende medicijnen tegelijk, vooral oudere mensen. Niet alle medicijnen gaan goed samen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze elkaar tegenwerken waardoor ze minder effect hebben. Je klachten kunnen daardoor erger worden. Ook kan het zijn dat verschillende medicijnen elkaar versterken zodat ze teveel effect hebben.

Ook dan kun je klachten krijgen. De arts die de medicijnen voorschrijft, hoort erop te letten dat je geen geneesmiddelen gebruikt die niet goed samengaan. Hij of zij heeft echter niet altijd een overzicht van álle medicijnen die je gebruikt, want veel mensen krijgen medicijnen voorgeschreven door verschillende artsen. (Misschien is het handig in je portefeuille een briefje te steken met alle medicijnen die je gebruikt. Het gebeurt immers niet zelden dat men één of ander medicijn vergeet te melden).

Daardoor kan het soms gebeuren dat bepaalde medicijnen worden voorgeschreven die niet goed samengaan met de medicijnen die je al neemt.

In de apotheek wordt gecontroleerd of je zulke risico's loopt. Om dit te kunnen doen hebben de apothekers een bewakingssysteem.

Alle medicijnen die je in onze apotheek haalt, worden bijgehouden in een computer samen met je persoonlijke gegevens. Hierdoor kunnen we vlot bepaalde interacties nagaan. Verder wordt in de apotheek gecontroleerd of de voorgeschreven hoeveelheid klopt, of het advies voor inname correct is, … Indien blijkt dat je medicijnen voorgeschreven kreeg, die niet goed samengaan of die minder geschikt voor je zijn, zal iemand van de apotheek steeds contact opnemen met je arts of medisch specialist. Meestal zal in overleg een ander medicijn of een andere dosering voorgesteld worden. Op deze manier wordt voorkomen dat je klachten krijgt.

Omdat alle gegevens bij je eigen apotheek in de computer opgeslagen worden, is het aan te bevelen om steeds naar dezelfde apotheek te gaan voor je medicijnen. Indien je elders medicijnen haalt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie of een wachtdienst, is het aan te raden dit aan je eigen apotheek door te geven. Vertel je vaste apotheker ook over de medicijnen en/of voedingssupplementen die je zonder voorschrift elders koopt; zo blijft de informatie in de computer correct en ben je verzekerd van een correcte medicatiebewaking.

Een ander aspect van medicatiebewaking is de informatie die je van je apotheker krijgt bij een eerste aflevering van medicijnen. Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop je medicijnen dient in te nemen. Ook wordt gekeken naar mogelijke neveneffecten die je kan ondervinden.
 medicatiebewaking